Bedrijven verbinden puur mensenwerk?

Published by Oswin Kerkhof on

In veel opzichten is het Nederlandse bedrijfsleven goed gepositioneerd om de internationale concurrentie aan te gaan. We beschikken over uitstekende technische universiteiten, goede fysieke als ook digitale infrastructuur en we zijn dichtbevolkt. Van een afstand bekeken ziet de toekomst er zonnig uit. 

Toch is er werk aan de winkel om optimaal gebruik te maken van deze goede uitgangspositie. Het opleiden van talent om de huidige en toekomstige vacatures in te vullen is cruciaal als wij willen blijven groeien. 

Een andere uitdaging is om het potentieel te benutten door samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Overigens: een gebrek aan goed opgeleid (technisch) levert een strijd om personeel. Dit kan de samenwerkingsbereidheid tussen bedrijven in de weg zitten.

Een ander punt is dat veel bedrijven tamelijk onzichtbaar zijn. Bedrijven zwemmen als het ware in troebel water en scholen samen in onnodig kleine verbanden. Grote bedrijven vallen mede om die reden vaak terug op gevestigde partijen binnen Nederland of zoeken het in het buitenland. 

Hoe leggen we verbindingen tussen lokale partijen die elkaar nog niet kennen? Dat is nu vooral mensenwerk. Er zijn in Nederland veel organisaties, stichtingen en verenigingen en daar wordt dag in dag uit gewerkt aan het versterken van netwerken.  Dat doen zij door het organiseren van (normaal gesproken meestal) offline events, het uitgeven van nieuwsbrieven, doorverwijzen enzovoort. Dat is belangrijk werk dat voortgezet moet worden maar dit zou zeker een boost kunnen gebruiken. 

Geen enkel individu of team van mensen heeft het complete overzicht van alle bedrijven en kansen in een regio. Het wordt tijd dat zij ondersteund worden door slimme technologie die ook direct beschikbaar komt voor de bedrijven zelf. Een zoekmachine voor bedrijven die het enorme potentieel weet te ontsluiten. Machines vervangen geen mensen maar ondersteunen hen in zware taken. Dat is altijd zo geweest en dat geldt ook voor deze belangrijke uitdaging.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *