Onderzoeksrapport Leveranciers Thermografisch Onderzoek

0,00

Dit voorbeeld rapport kunt U gratis downloaden.

Het door INFOSTART uitgevoerde marktonderzoek naar leveranciers van thermografisch onderzoek in Nederland heeft geresulteerd in totaal 36 leveranciers.

Dit voorbeeld rapport is opgezet voor een bedrijf dat op zoek is naar een dienstverlener die thermografisch onderzoek kan verrichten aan haar bedrijfspand(en) om zwakke plekken in de gebouwisolatie te identificeren. De leverancier dient het onderzoek eventueel te kunnen  koppelen aan een bouwkundig advies.

Het rapport bevat een tabel met genummerde bedrijven en hun kerngegevens en een bijbehorende kaart die inzicht geeft in de geografische spreiding van de bedrijven.

Category: